Phối cảnh 3D và Thực tế thi công cafe sinh thái – Thái Nguyên

Công trình: Cafe sinh thái – Thái Nguyên

Diện tích: 1554 m2

Thời gian bắt đầu thi công: 15 tháng 10 năm 2017

Sau quá trình khảo sát và lên phương án, công trình đã bắt đầu được triển khai xây dựng!