Sảnh N11 – Học Viện Quân Y

Sảnh N11 – Công trình thiết kế thuộc Học Viện Quân Y

Sảnh nhà N11 là bộ mặt quan trọng đầu tiên của Học Viện khi các vị khách quý bước vào khu Trung tâm Học Viện. Nơi đây là không gian chào mừng các vị khách nên mục đích của Sảnh là giới thiệu sơ lược đến quý khách quy mô Học viện cùng tên, tuổi của các vị lãnh đạo trong Học Viện và các hoạt động văn hóa, văn nghệ của Học Viện.

Đỗ Gia dựa trên những mục đích đó đã thiết kế đúng theo chủ ý của CĐT và phương án đã được thông qua!