THI CÔNG – NỘI THẤT BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC GIANG

Dự án: Nội thất bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

Số lượng: 20 bộ bàn ghế, 21 chiếc tủ (13 chiếc 2 cánh, 8 chiếc 3 cánh)

Không chỉ có thiết kế, hạng mục thi công của Đỗ Gia cũng rất tâm huyết. Dù là công trình nhỏ hay lớn, đều tận tâm hoàn thành đúng thời gian. Và đây – hạng mục nội thất: bàn ghế và tủ đã được hoàn thành và kê ngay ngắn tại các phòng bệnh sau 20 ngày làm việc chăm chỉ của các công nhân. Góp phần phục vụ đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân một cách chu đáo nhất!