Trung tâm hành chính thành phố Sầm Sơn

Trung tâm hành chính thành phố Sầm Sơn – Thanh Hóa

Diện tích công trình: 251.27 m2

Quy mô công trình bao gồm: vườn hoa, bãi đỗ xe, nhà khách ủy ban; các trụ sở khối hành chính – chính trị; quảng trường chính trị và các khối dịch vụ hỗn hợp.